Mededeling

Steenman Advocatuur is met ingang van 2018 gestopt met het verlenen van rechtsbijstand aan cliënten.

Voormalige cliënten kunnen - als zij daar behoefte aan hebben - niettemin nog op afspraak hun dossier komen inzien, tenzij meer dan 5 jaar is verstreken sinds de sluiting van hun dossier. Voor het maken van een dergelijke afspraak kunnen zij òf een bericht sturen naar het e-mailadres dat Steenman Advocatuur voorheen in zijn correspondentie vermeldde, òf een schriftelijk verzoek zenden t.a.v. mr. drs. R. Steenman naar Postbus 10, 2501 CA  DEN HAAG. Gelet op de activiteiten van spammers is het helaas niet mogelijk om het hiervoor bedoelde e-mailadres op deze webpagina te vermelden.